Status: U bent niet ingelogd.VoIP Planet | Algemeen | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities: de hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

Aansluitlijnen: de fysieke en/of virtuele verbindingen tussen (a) het netwerkeindpunt op locatie van de Afnemer, en (b) Maezenet, of door Maezenet gecontracteerde toeleveranciers; Aansluitlijnen bestaan gedeeltelijk uit het breedband toegangsnetwerk (eigendom of geleasd) van Maezenet, of door Maezenet gecontracteerde toeleveranciers, en gedeeltelijk uit het aansluitnetwerk van verschillende telecom providers waartoe Maezenet, of door Maezenet gecontracteerde toeleveranciers, toegang toe heeft.

Afnemer: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Leverancier de Overeenkomst heeft gesloten of die de Website van Leverancier bezoekt.

Agent: een computerprogramma dat geheel of gedeeltelijk automatisch een Website bezoekt en daarvan informatie, producten en/of (andere) diensten betrekt.

Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.

Button: knop of andere aanduiding met soortgelijke functie op een Website.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.